απολαβή

Μεταφράσεις

απολαβή

gain, income, profit
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close