απολιθώνω

Μεταφράσεις

απολιθώνω

fossilize, petrify
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close