απολογούμαι

Μεταφράσεις

απολογούμαι

apologize, defend (apolo'ɣume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
δικαιολογούμαι απολογούμαι για τα λάθη μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close