απολυμαίνω

Μεταφράσεις

απολυμαίνω

decontaminate, disinfect, fumigateдезинфицировать (apoli'meno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αποστειρώνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close