απολυτήριο

Μεταφράσεις

απολυτήριο

baccalauréat (apoli'tirio)
ουσιαστικό ουδέτερο
πιστοποιητικό λήξης σπουδών παίρνω το απολυτήριό μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close