απολυταρχία

Μεταφράσεις

απολυταρχία

absolutisme

απολυταρχία

самодержавие
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close