απολυταρχικός

(προωθήθηκε από απολυταρχικό)
Μεταφράσεις

απολυταρχικός

(apolitarçi'kos) αρσενικό

απολυταρχική

(apolitarçi'ci) θηλυκό

απολυταρχικό

autoritárioauthoritarian (apolytarçi'ko) ουδέτερο
επίθετο
δικτατορικός απολυταρχικό καθεστώς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close