απολυταρχισμός

Μεταφράσεις

απολυταρχισμός

absolutisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close