απολυτρωτικός

Μεταφράσεις

απολυτρωτικός

délivrant, libérateur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close