απολύτως

Μεταφράσεις

απολύτως

absolutely, dead, entirely

απολύτως

naprosto, zcela

απολύτως

helt, nøjagtig

απολύτως

völlig

απολύτως

completamente, justo

απολύτως

kokonaan, todella

απολύτως

entièrement, précisément

απολύτως

potpuno, upravo

απολύτως

esattamente, interamente

απολύτως

全く

απολύτως

완전히

απολύτως

helemaal, volkomen

απολύτως

død, fullstendig

απολύτως

całkowicie

απολύτως

completamente, inteiramente

απολύτως

döds-, fullständigt

απολύτως

โดยทั้งหมด, อย่างแน่นอน

απολύτως

bütünüyle, ölü

απολύτως

một cách chính xác, toàn bộ

απολύτως

完全地, 绝对地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close