απομαγνητοφώνηση

Μεταφράσεις

απομαγνητοφώνηση

transcribing, transcript
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close