απομόνωση

Μεταφράσεις

απομόνωση

isolation, solitary, clutch, seclusion

απομόνωση

isolation, isolement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close