απονέμω

Μεταφράσεις

απονέμω

award, grant, administer, dispense, distribute (apo'nemo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω απονέμω βραβείο απονέμω δικαιοσύνητιμή σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close