αποξενώνω

Μεταφράσεις

αποξενώνω

estrange, alienate (apokse'nono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
απομακρύνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close