αποπέμπω

Μεταφράσεις

αποπέμπω

dismiss, remove
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close