αποπαίρνω

Μεταφράσεις

αποπαίρνω

nag, reprehend (apo'perno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
μιλάω απότομα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close