αποπληθωρισμός

Μεταφράσεις

αποπληθωρισμός

déflation

αποπληθωρισμός

deflation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close