αποπνιχτικός

Μεταφράσεις

αποπνιχτικός

étouffant

αποπνιχτικός

close, stifling
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close