αποποιούμαι

Μεταφράσεις

αποποιούμαι

disclaim, disavow, renounce

αποποιούμαι

désavouer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close