αποπροσανατολισμός

Μεταφράσεις

αποπροσανατολισμός

disorientation

αποπροσανατολισμός

désorientation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close