αποπυρηνικοποίηση

Μεταφράσεις

αποπυρηνικοποίηση

denuclearisation, denuclearization
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close