αποπυρηνικοποιημένος

Μεταφράσεις

αποπυρηνικοποιημένος

denuclearised, denuclearized

αποπυρηνικοποιημένος

dénucléarisé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close