αποπυρηνικοποιώ

Μεταφράσεις

αποπυρηνικοποιώ

denuclearise

αποπυρηνικοποιώ

dénucléariser
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close