απορρίμματα

Μεταφράσεις

απορρίμματα

litter, refuse

απορρίμματα

حُثَالَة

απορρίμματα

odpadky

απορρίμματα

affald

απορρίμματα

Abfall

απορρίμματα

rechazo

απορρίμματα

jäte

απορρίμματα

ordures

απορρίμματα

otpad

απορρίμματα

rifiuto

απορρίμματα

ごみ

απορρίμματα

쓰레기

απορρίμματα

afval

απορρίμματα

avfall

απορρίμματα

odpady

απορρίμματα

lixo

απορρίμματα

отходы

απορρίμματα

sopor

απορρίμματα

ขยะ

απορρίμματα

reddetme

απορρίμματα

rác

απορρίμματα

废物
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close