απορροία

Μεταφράσεις

απορροία

emanation, issue, outcome
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close