απορροφημένος

Μεταφράσεις

απορροφημένος

preoccupied, abstracted
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close