απορροφώ

Μεταφράσεις

απορροφώ

absorb, engross
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close