απορρόφηση

Μεταφράσεις

απορρόφηση

absorption, aspiration

απορρόφηση

absorption

απορρόφηση

абсорбция
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close