αποσαφηνίζω

Μεταφράσεις

αποσαφηνίζω

clarify, elucidate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close