αποσβολώνω

Μεταφράσεις

αποσβολώνω

dumbfound, take aback, astound, disconcert
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close