αποστάζω

Μεταφράσεις

αποστάζω

distill (apo'stazo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
κάνω απόσταξη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close