αποστάτης

(προωθήθηκε από αποστάτρια)
Μεταφράσεις

αποστάτης

(apo'statis) αρσενικό

αποστάτρια

(apo'statria)

αποστάτισσα

apostate, renegade (apo'statisa) θηλυκό
ουσιαστικό
που αποστατεί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close