αποσταθεροποίηση

Μεταφράσεις

αποσταθεροποίηση

destabilization

αποσταθεροποίηση

déstabilisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close