αποστασία

Μεταφράσεις

αποστασία

бунт, вероотстъпничество, метеж, отстъпничество

αποστασία

apostasy, revolt
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close