αποστηθίζω

Μεταφράσεις

αποστηθίζω

(aposti'θizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
απομνημονεύω αποστηθίζω ένα ποίημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close