αποστρατιωτικοποίηση

Μεταφράσεις

αποστρατιωτικοποίηση

demilitarization

αποστρατιωτικοποίηση

démilitarisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close