αποστροφή

Μεταφράσεις

αποστροφή

apostrophe, aversion, revulsion, disgustrépulsion (apostro'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
απέχθεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close