αποσυμπίεση

Μεταφράσεις

αποσυμπίεση

decompression

αποσυμπίεση

décompression
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close