αποσυναρμολογώ

Μεταφράσεις

αποσυναρμολογώ

disassemble

αποσυναρμολογώ

démonter, désassembler
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close