αποσυνθέτω

Μεταφράσεις

αποσυνθέτω

decompose
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close