αποτελεσματικότητα

Μεταφράσεις

αποτελεσματικότητα

efficiency, effectiveness

αποτελεσματικότητα

efiko

αποτελεσματικότητα

efficacité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close