αποτολμώ

Μεταφράσεις

αποτολμώ

hazard, risk, venture
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close