αποτυγχάνω

Μεταφράσεις

αποτυγχάνω

(apotiŋ'xano)

αποτυχαίνω

fail, backfireéchouer, mal tournerيُخَّلِفُ نَتَائِج عَكْسِيَّة, يَفْشَلُmít opačný účinek, neuspětgive bagslag, slå fejlfehlschlagen, scheiternfallar, fracasar, no + infinitivoepäonnistuaizjaloviti se, ne uspjetifallire, ritorcersi contro失敗する, 裏目に出る기대에 어긋난 결과가 되다, 실패하다falen, mislopenmislykkes, slå tilbake (på)przynieść odwrotny skutek, zawieśćfalhar, obter um resultado oposto ao que se esperavaнеожиданно привести к обратным результатам, потерпеть неудачуmisslyckas, slå slintให้ผลตรงข้ามกับที่ตั้งใจไว้, ล้มเหลวbaşarısız olmak, geri tepmekphản tác dụng, thất bại事与愿违, 失败 (apoti'çeno)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
δεν πετυχαίνω αποτυγχάνω στις εξετάσεις Το σχέδιο απέτυχε.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close