αποτυπώνομαι

Μεταφράσεις

αποτυπώνομαι

(apoti'ponome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
μένω στη μνήνη κπ Η σκηνή αποτυπώθηκε στο μυαλό του.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close