απουσιάζω

Μεταφράσεις

απουσιάζω

be absent, absents'absenter (apusi'azo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
λείπω Απουσιάζει από το σπίτι του. Πρέπει να λείψω.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close