αποφαίνομαι

Μεταφράσεις

αποφαίνομαι

declare, find, rule, adjudge

αποφαίνομαι

affirmer, déclarer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close