αποφασιστικά

Μεταφράσεις

αποφασιστικά

decisively

αποφασιστικά

décisivement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close