αποφασιστικότητα

Μεταφράσεις

αποφασιστικότητα

determination, resolve, decisiveness, resolutionقَرَارusneseníresolutionEntschlossenheitresolución, determinaciónpäättäväisyysrésolutionrezolucijarisoluzione決意결심resolutiebesluttsomhetpostanowienieresolução, determinaçãoрезолюцияupplösningมติkararlılıknghị quyết决议определянеנחישות (apofasisti'kotita)
ουσιαστικό θηλυκό
σιγουριά ενεργώ με αποφασιστικότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close