αποφατικός

Μεταφράσεις

αποφατικός

apophatique, négatif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close