αποφυγή

Μεταφράσεις

αποφυγή

avoidance, prevention

αποφυγή

évitement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close